Info


Bådelauget Rosnæs

af 1976

Bådelauget Rosnæs

Afholder generalforsamling 25. marts kl. 19.00

indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i selskabslokalerne (gl. firmasporten)

Svingelsvej nr 20  4900  Nakskov


På grund af corona-virus har vi været nødsaget til at udskyde generalforsamlingen til et senere tidspunkt. alle andre aktiviteter er udsat indtil videre

                                           Søsætning af både

           Lørdag den 18 april 2020, vil der være søsætning af både fra forstranden,                                    starttidspunkt vil blive slået op i info-kasserne

                                             Standerhejsning

   Søndag den 19 april kl. 11.00 har vi standerhejsning, hvor bådelauget vil serverer         pølser og  drikkevarer. Eventuel gæstetaler vil blive bekendtgjort når vi nærmer os         datoen

Hornfiske-konkurrence

Fredag den 08 maj afvikles hornfiskekonkurrence. for yderligere information skal man henvende sig til Bjarne Badenski eller kontakte ham på bkbadenski@gmail.com

Der tages forbehold for vejr


                                               Sommerfest

  lørdag 20 Juni 2020 kl.16.00 afholder vi traditionen tro, vores årlige sommerfest,   hvor  alt er som det plejer, helstegt gris, med lækkert tilbehør, plus en halvliter øl på   indgangsbilletten, god musik og festlige rammer. Prisen er som sidste år 75,00 kr. pr.                                      person. Billetter købes i klubhuset.

Fladfiske-konkurrence

Lørdag den 26. september afvikles fladfiske-konkurrencen, for yderligere information skal man henvende sig til Bjarne Badenski eller kontakte ham på bkbadenski@gmail.com     der tages forbehold for vejr

Optagning af både

Lørdag den 17 oktober vil der være optagning af både, til placering på forstranden. Starttidspunkt vil blive slået op i info-kasserne

Standerstrygning

Søndag den 18 oktober har vi standerstrygning, hvor bådelauget vil serverer lidt spise og drikke, en eventuel taler vil blive bekendtgjort når vi nærmer os datoen

Danish flag on a flag pole gif animation